d'ESPART

Conócenos

Nosaltres

La nostra espardenyeria té els seus inicis al 1886, quan el nostre rebesavi va obrir el taller d'espardenyes. El taller / botiga es va mantenir durant dues generacions, venent principalment a la gent del poble i pobles veïns, on s'anava a peu a vendre els productes. També s'exportaven les espardenyes a altres països, principalment a l'Amèrica llatina, com ara Panamà. Cap als anys 50 l'espardenya va fer un retrocés i els avis van haver de deixar la botiga i anar a treballar a la fàbrica, però més tard als anys 90, en Josep Maria va tornar a obrir la botiga, conservant els seus valors i incrementant els models i estils aprofitant l'augi de l'espardenya. En la actualitat, la seva dona Montserrat i la seva filla Aina s'ocupen de la botiga, que té com a prioritat l'esperit del comerç de proximitat i la naturalesa dels materials nobles que formen les espardenyes i el calçat de qualitat per a tota la família.

  • A la nostra botiga prioritzem el tracte familiar que et pot oferir un comerç de poble, proper i especialitzat. 
  • A d'Espart trobaràs les millors marques que opten pel treball digne, amb materials naturals, i de qualitat.
  • Sens dubte l'espardenyeria amb més varietat de sabates d'espart! 
  • També hi trobaràs altres tipus de calçat, sempre buscant la comoditat. 
  • Hi pots trobar sabates per a tota la família, des del més gran fins al més xic.

Nosotros

Nuestra alpargatería tiene sus inicios en 1886, cuando nuestro tatarabuelo abrió el taller de alpargatas. El taller / tienda se mantuvo durante dos generaciones, vendiendo principalmente a la gente del pueblo y pueblos vecinos, donde se iba a pie a vender los productos. También se exportaban las alpargatas a otros países, principalmente en América Latina, como Panamá. Hacia los años 50 la alpargata hizo un retroceso y los abuelos tuvieron que dejar la tienda e ir a trabajar en la fábrica, pero más tarde en los años 90, José María volvió a abrir la tienda, conservando sus valores y incrementando los modelos y estilos aprovechando la AUGI de la alpargata. En la actualidad, su mujer Montserrat y su hija Aina ocupan de la tienda, que tiene como prioridad el espíritu del comercio de proximidad y la naturaleza de los materiales nobles que forman las alpargatas y el calzado de calidad para toda la familia.

  • En nuestra tienda priorizamos el trato familiar que te puede ofrecer un comercio de pueblo, cercano y especializado.
  • Encontrarás las mejores marcas que optan por el trabajo digno, con materiales naturales, y de calidad.
  • Sin duda la alpargatería con más variedad de zapatos de esparto!
  • También encontrarás otros tipos de calzado, siempre buscando la comodidad.
  • Puedes encontrar zapatos para toda la familia, desde el más grande hasta el más pequeño.